Museet bliver til

Arne Hjelm Christensen, der er stifter og grundlægger af Asaa havnemuseum overtog familiens fiskerhus i 1960, og brugte en del af det som depot. Da Arne blev ansat som havnefoged i 1970, fik han bedre mulighed for at indsamle genstande, og tanken om et museum begyndte at tage form.

I første halvdel af 1970-erne var der gode tider for fiskeriet, og meget af det gamle blev kasseret. Ligeledes når nogen flyttede fra deres fiskerhuse, eller en båd skulle hugges op, sikrede Arne sig mange interessante effekter.

Efter 22 år som havnefoged gik Arne i 1992 på efterløn og begyndte at indrette sit gamle fiskerhus som museum. Mange nysgerrige kiggede indenfor og Arne begyndte at tage entre. I årene herefter er museet flere gange blevet udvidet, bl.a.er en forstavn og et styrehus tilføjet som udbygninger.

udbygning museum

 

I 2002 dannedes ”Støtteforeningen for Asaa havnemuseum” for at støtte op om Arnes store arbejdsindsats og skaffe midler til museet, der drives udelukkende med frivillig arbejdskraft. 

1. januar 2013 udtrådte Asaa Havenmuseum i fuld forståelse, som en del af den store museumsforeningen for Brønderslev kommune.

Asaa Havnemuseum er herfefter en selvstændig organisation.

Historien om Asaa havn og strand finder sin begyndelse tilbage i 1776. Asaa var egentlig ikke en havn, men et udskibningssted.

Store handelsskibe fra Norden og England ankrede op ud for Asaa og små joller sejlede varer til og fra kysten. I 1878 anlagde man en mole, hvor skibene kunne lægge til, men så begyndte problemet med tilsanding.

I 1908 byggede man en fiskerihavn, på spidsen af molen, og dermed blev Asaa havn til en Ø-havn, der har fået sin nuværende udformning ved knopskydning, skabt i samspil af tiders byggeaktivitet og naturkræfter.